Vrchařská liga

Seriál silničních cyklistických časovek do vrchu uspořádal poprvé již před rokrem 1995 MT Sport. Od roku 2002 se tento seriál koná pod hlavičkou LOKO Trutnov. Cílem je nabídnout cyklistům v regionu a hlavně mládeži, možnost tréninku a zazávodění si i mimo víkendy. Seriál již tradičně zahajuje začátkem dubna časovkou z Náchoda na Dobrošov. Ostatní závody se mění a střídají, ale finále končí vždy na Černé hoře nebo na Benecku a jezdí se jako Mistrovství Královéhradeckého kraje.


Propozice Vrchařské ligy 2023

Seriál měřených silničních tréninků (časovek do vrchu), délka 4–10 km


Ředitel závodu: Marie Tlamková 723 485 885, mtsport@seznam.cz, www.lokotrutnov.cz

Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka tel. 607 173 138

Zdravotní zajištění: zdravotní služba v místě konání závodu, BZS

  • 1. závod – St 17. 5. 2023 – M. Svatoňovice – Odolov (OÚ M. Svatoňovice)
  • 2. závod – St 24. 5. 2023 – Machovská Lhota (st.hranice) – Karlów PL (horizont)
  • 3. závod – St 31. 5. 2023 – Stárkov – Krkavčina (Stárkov náměstí)
  • 4. závod – St 7. 6. 2023 – Čistá – Hoffmanova bouda (park. Hoffmanova bouda)
  • 5. závod – St 14. 6. 2023 – Svoboda n. Ú. – Černá hora (parkoviště Duncan) 4 km – pro kat. A, B, C, D / ostatní kat. Svoboda n.Ú. – Černá hora 10 km
  • 6. závod – St 28. 6. 2023 – Rtyně – Odolov a vyhlášení seriálu Vrchařská liga 2023 (nebodovaný závod – prezentace a vyhlášení Rtyně, hřiště)


Kategorie:

A, B – žákyně, žáci ml. r. nar. 2011–2013
C, D – žákyně, žáci st. r. nar. 2009–2010
E, F – kadetky, kadeti r. nar. 2007–2008
G, H – juniorky, junioři r. nar. 2005–2006
I – ženy r. nar. 2004 a starší
J – muži A 19–34 let 1989–2004
K – muži B 35–44 let 1979–1988 masters I
L – muži C 45–54 let 1969–1978 masters II
M – muži D 55–64 let 1959–1968 masters III
N – muži E 65 let a více 1958 a starší veterans


Prezentace:
15,30–16,30 hod. v místě startu, pokud není v rozpisu uvedeno jinak

Start: 17,00 hod., startovní interval 1 minuta

Bodování: 1. místo 50 bodů, 2. místo 47 bodů, 3. místo 44 bodů, 4. místo 42 bodů, 5. místo 41 bodů, 6. místo 40 bodů atd. Započítávají se 4 nejlepší výsledky. Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. větší počet lepších umístění, 2. součet bodů ve společných závodech, 3. součet časů ve spol.závodech, 4. umístění v MK, 5. los.

Vyhlášení výsledků: výsledková listina jednotlivých závodů na příštím závodu a na www.lokotrutnov.cz

Ceny: celkové výsledky – první tři závodníci v kategorii čestné ceny při min. počtu 5 účastníků, občerstvení pro všechny závodníky na posledním závodě, tombola věcných cen. 3. závod Benecko, mistrovství kraje – čestné ceny, diplomy a medaile pro první tři z KH kraje

Startovné: 50 Kč, 80 Kč Mistrovství kraje HK + start. číslo za 20 Kč

Předpis závodu: Trénink probíhá podle Pravidel ČSC a tohoto rozpisu. Tréninky jsou OPEN pro všechny kategorie s licencí i bez licence ČSC. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. Každý startuje na vlastní nebezpečí. Jezdec může být hodnocen pouze v jedné věkové kategorii, u účastníků mladších 18 let je požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Podmínkou účasti je nepoškozená plná přilba. Open závod se jede za plného provozu a závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a dodržovat pravidla silničního provozu, zejména ustanovení zák. č. 361/2005 Sb. Doprovodná vozidla nejsou povolena. Účastníci jsou povinni dodržovat zásady o ochraně přírody na území KRNAPu. Setriál je součástí Středečního multisportovního poháru 2023.