Běžecké vršky 2021

17. ročník Pro všechny věkové i výkonnostní kategorie

Seriál 8 závodů v běhu do vrchu pro výkonnostní a rekreační sportovce. Závody probíhají bez omezení silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Přihlášky se přijímají v místě startu od 15.00 hodin do 15.45 hodin, start je vždy v 16.00 hodin. Startovné je 50 Kč, žactvo 20 Kč na závod nebo ZDARMA. Přípravka závodí na zkrácené trati.


16. 10. 2021 – sobota! start v 11 hodin

Běh na Špičák – 5,0 km

Ruprechtice Malý dům / Ruprechtický špičák
LOKO MEZIMĚSTÍ – Martin Osoba (737 106 486)
martin.osoba@centrum.cz


20. 10. 2021

Běh na Kraví horu – 3,2 km

Teplice nad Metují / pošta – Kraví hora
REDPOINT TEAM – Tomáš Čada (777 581 042)
redpoint@seznam.cz


27. 10. 2021

Běh na Bludné skály – 5 km

Žďárky /Doldy – Bor / Vyhlídka
SKI Police – Véna Hornych (608 345 120)
vena.hornych@gmail.com


3. 11. 2021

Běh na Žaltman – 2,2 km

Malé Svatoňovice / úřad – Žaltman / rozhledna
REDPOINT TEAM – Pavel Bezděk (774 409 867)
bezdekpavel@yahoo.com


10. 11. 2021

Běh na Bor – 2,8 km

Machov / Doldy – Bor / Krásná vyhlídka
BKL Machov – David Šrůtek (724 350 304)
david.srutek@seznam.cz


17. 11. 2021

Běh na Dobrošov – 3,8 km

Náchod / Běloves Bonato – Dobrošov / Jiráskova chata
REDPOINT TEAM – Michal Demjanovič (736 761 585)
redpoint@seznam.cz


24. 11. 2021

Běh na Hvězdu – 4,3 km

Police nad Metují / hřbitov – restaurace Hvězda
SPARTAK Police n. Met. – Miroslav Hornych (608 582 130)
mira-mira@seznam.cz


27. 11. 2021 sobota! start v 11 hodin

Běh na Čáp – 6 km

Teplice n. Met. / Sportiv Redpoint – Čáp / rozhledna FINÁLOVÝ NEBODOVANÝ ZÁVOD – VYHLÁŠENÍ BĚŽECKÝCH VRŠKŮ od 13.00 hodin – klub MÚ Teplice nad Metují
REDPOINT TEAM – Tomáš Čada (777 581 042)
redpoint@seznam.cz


Započítává se 5 nejlepších výsledků a pořadí v kategorii určuje součet bodů (1. 50 b., 2. 47 b., 3. 44 b., 4. 42 b., 5. 41 b., 6. 40 b., 7. 39 b., 8. 38 b., 9. 37 b., 10. 36 b., atd.). Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění nebo další závod. Absolutní pořadí je dáno součtem časů ze všech 8 závodů.

Výsledky jednotlivých závodů se nevyhlašují, ale budou k dispozici na následujícím závodě. Vyhlášení celkových výsledků a tombola věcných cen proběhne po posledním závodě. Ceny obdrží první tři v každé kategorii, kteří absolvovali alespoň tři závody, a první tři muži a ženy bez rozdílu věku v absolutním pořadí.


Kategorie:

P = přípravka – do 10 let (2011 a ml.)
AC = žákyně – 11–14 let (2007–2010)
BD = žáci – 11–14 let (2007–2010)
EG = juniorky – 15–18 let (2003–2006)
FH = junioři – 15–18 let (2003–2006)
I = ženy – od 19 let (2002 a st.)
J = muži A – 19–29 let (1992–2001)
K = muži B – 30–39 let (1982–1991)
L = muži C – 40–49 let (1972–1981)
M = muži D – od 50 let (1971 a st.)


Pořadatelem seriálu je REDPOINT TEAM Teplice nad Metují – redpoint@seznam.cz
www.redpointteam.cz
X