Horokolo vršky 2022

Seriál závodů na horských kolech do vrchu s hromadným startem pro výkonnostní a rekreační sportovce. Závody probíhají bez omezení silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Přihlášky se přijímají v místě startu od 16.00 hodin do 16.45 hodin, start je vždy v 17.00 hodin. Startovné je 50 Kč, žactvo a přípravka zdarma.zrušeno

Machov – Bor – 2,8 km

Machov / Doldy – Bor / Pod Vyhlídkou
BKL Machov – David Šrůtek (724 350 304)


3. 8. 2022

Suchý Důl – Hvězda – 3,0 km

Suchý Důl / obecní úřad – Hvězda
PÍTRS BIKES – Petr Sulzbacher (776 717 537)


zrušeno

Náchod – Dobrošov – 3,7 km

Náchod Běloves / Bonato – Dobrošov
REDPOINT TEAM – Michal Demjanovič (736 761 585)


17. 8. 2022

Malé Svatoňovice – Žalman – 3,0 km

Malé Svatoňovice / náměstí – Žalman / rozhledna
REDPOINT TEAM – Pavel Bezděk (774 409 867)


24. 8. 2022

Pěkov – Ostaš – 2,0 km

Police n. Met. – Pěkov / U Michálků
PÍTRS BIKES – Petr Sulzbacher (776 717 537)

Započítávají se 3 nejlepší výsledky a pořadí v kategorii určuje součet bodů (1. 50 b., 2. 47 b., 3. 44 b., 4. 42 b., 5. 41 b., 6. 40 b., 7. 39 b., 8. 38 b., 9. 37 b., 10. 36 b., atd.). Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění, případně další závod. Absolutní pořadí je dáno součtem časů ze všech 4 závodů.
Výsledky jednotlivých závodů se nevyhlašují, ale budou k dispozici na následujícím závodě. Vyhlášení celkových výsledků a tombola věcných cen proběhne po posledním závodě.

Kategorie:

P = přípravka – do 10 let (2012 a ml.)
AC = žákyně – 11–14 let (2008–2011)
BD = žáci – 11–14 let (2008–2011)
EG = juniorky – 15–18 let (2004–2007)
FH = junioři – 15–18 let (2004–2007)
I = ženy – od 19 let (2003 a st.)
J = muži A – 19–29 let (1993–2003)
K = muži B – 30–39 let (1983–1992)
L = muži C – 40–49 let (1973–1982)
M = muži D – od 50 let (1972 a st.)


Pořadatelem seriálu je PÍTRS BIKES Police nad Metují.
pitrsbikes@seznam.cz