Tratě a profily Rallye Sudety

Virtuální projetí trati.

GPX data ke stažení zde.

Popis tras Rallye Sudety

Pročtětě si podrobný popis trasy
Trať mountainbike marathonu Rallye Sudety vede v CHKO Broumovsko, je jednosměrná, je určena pouze pro horská kola a v terénu je značena žlutými čtverci se světle modrým trojúhelníkem, jehož špička ukazuje směr jízdy. Při projíždění trati neodbočujte ze značené trasy, dodržujte pravidla chování v CHKO a ani během závodu neodhazujte odpadky mimo občerstvovací stanice. Dávejte na sebe pozor a zvláště v soubězích s turistickými a cyklistickými trasami buďte ohleduplní k ostatním.
Startujeme na náměstí v Teplicích nad Metují s železničním viaduktem za zády. Pěší zónou projedeme kolem Dolního zámku a po hlavní silnici pokračujeme k odbočce doprava na Skály. Silničními serpentinami vystoupáme na Váhu (694 m.n.m.), kde odbočíme ze silnice doprava k chatové osadě pod Supími skalami (pramen) a pokračujeme pod Čapím vrchem přes Záboř (vpravo Teplické skály) pod Zvětralý vrch. Polní cestou podél lesa sjedeme přímo na křižovatku lesních asfaltek pod Liščí horou, kterou projedeme přímo a pokračujeme po asfaltu nejprve nahoru a potom dolů k ústí Vlčí rokle. Za ostrou levou zatáčkou se asfalt změní v šotolinu, po které pokračujeme lesem a později podél lesa (Kalousy, vlevo pramen Metuje) až na rozcestí pod Starozámeckým vrchem. Odbočíme doleva a hned zase doprava dolů podél lesa na místy asfaltovanou cestu, která nás dovede k železničnímu přejezdu, před kterým zatočíme vpravo po asfaltce do Havraního města pod skalami. Před poslední chalupou odbočíme vlevo přes louku k zámku v Adršpachu odkud pokračujeme vlevo po státní silnici do Horního Adršpachu, kde uhneme první možnou asfaltkou doprava mezi domky. Táhlým stoupáním vpravo polní cestou se dostaneme k pramenu pod Dlouhým vrchem (698 m.n.m.) a dolů do Libné, kde se u občerstvení dáme lesní cestou doprava nahoru a polní cestou s krásnými výhledy sjedeme do Zdoňova. Kolem tenisových kurtů zatočíme po silnici doprava ale po pár metrech z ní odbočíme doleva na polní cestu (20. km a 1. občerstvovala).
Mezi poli pokračujeme k lesu, kde odbočíme doleva na Bukovou horu (638 m.n.m., ODBOČKA KRÁTKÉ TRATI DOPRAVA NA HORNÍ TELICE A BUČNICI). Rychlým makadamovým sjezdem s velkým rizikem pádu i defektu dojedeme ke krmelci, kde odbočíme ostře doprava k Vernéřovické studánce. Lesní cestou víceméně po rovině profrčíme pod Mračným vrchem a později vpravo loukou k železniční stanici Bohdašín. Přejedeme silnice a vlevo skrz malý tunel pod železniční tratí pokračujeme doleva a následně doprava nahoru lesní cestou vedoucí nad Příkrou strání na Honský pas. Před silnicí zatočíme vlevo dolů Bizoní stezkou k Lesním domkům, abychom před písákem prudce zatočili vpravo, podjeli biokoridorem silnici a vlevo od ní vystoupali zpět na Honský pas. Odtud pokračujeme lesní pěšinou doleva nahoru na Honský špičák (653 m.n.m.) a po hřebeni Laudonovými valy až pod Strážnou horu. TADY ODBOČUJE STŘEDNÍ TRASA DOPRAVA DOLŮ NA LESNÍ ASFALTKU, PO KTERÉ VLEVO AŽ KE SPOJENÍ S DLOUHOU TRASOU! Dlouhá trasa pokračuje z pod Strážné hory doleva dolů úzkým chodníčkem, zvaným Piklsteig, širší cestou doprava ke kapličce Panny Marie a opět vlevo rychlým sjezdem na okraj lesa, kde na 40. km v Křinicích u restaurace Amerika čeká 2. občerstvovačka.
Podél lesa se nevinným stoupáním vydáme doprava na Pánovu cestu, vedoucí pod Supím hnízdem, která se po chvíli začne nepříjemně zvedat a jen ti nejlepší se udrží v sedle až na hřeben Broumovských stěn k Pánově věži (634 m.n.m.). Těžce nabyté výškové metry rychle ztratíme v technickém sjezdu k Václavu, kde odbočíme ostře vlevo a lesní cestou vystoupáme opět na hřeben, abychom hned sjeli doprava dolů, kde nepřehlédneme odbočku na lesní pěšinu doleva a triálkem podél chat klesneme k chalupám v Suchém Dole kde zatočíme zpět doleva Hájkovy rokle. Na rozcestí odbočíme doprava a ze široké lesní cesty, vedoucí k Ovčínu odbočíme po kratičkém stoupání znovu a to velmi ostře vpravo (nájezd na cestu je stržen a cesta začíná šikmým kamenem). Cestou, která se postupně zužuje a při zatočení vlevo přechází v úzkou pěšinu stoupáme, kopírujíce okraj lesa. Nad rezervoárem odbočíme z této pěšiny doprava na polní cestu do Slavného, kde je na 47. km před hospodou 3. občerstvovačka.
Po místní komunikaci vystoupáme nad Slavný a asfaltovou Vambeřickou cestou dojedeme na Pelovku, kde odbočíme doleva směrem na Zelený hájek. Po široké lesní cestě jedeme až k místu, kde cesta začne prudce stoupat ke skalám. Před stoupáním odbočíme vlevo a po projetí úvodního sjezdíku a projetí Kamennou bránou pod Velkou kupou (708 m.n.m.) nás čeká jeden z nejzajímavějších sjezdů trasy starou dlážděnou cestou zvanou Vodní zámky dolů k Martínkovicím. Až do vesnice ale nedojedeme, protože ještě před krajem lesa se dáme doprava a pustíme se do táhlého stoupání lesní cestou pod Korunou (vlevo Broumov a Javoří hory). Po pár kilometrech se cesta zlomí a nechá nás na chvíli vydechnout ve sjezdu. Po krátkém dalším stoupání z této cesty odbočíme doleva dolů starou dlážděnou cestou zvanou Malé zámky na konec Božanova k rekreačnímu zařízení Pod Korunou. Pokračujeme přímo po asfaltce na křižovatku u posledních domků, kde se dáme doprava (55. km, 4. občerstvovačka).
Po asfaltce doprava dojedeme k lesu. a starou dlážděnou obchodní cestou se vytrápíme až k Machovskému kříži, u kterého odbočíme doprava pod Božanovský špičák (773 m.n.m.). Po krátké rovince a klesání přijedeme na trojcestí, kde to střihneme doleva dolů, vzápětí přetneme širokou cestu a horko těžko vyjedeme doprava po zbytcích dlážděné cesty pod Junáckou vyhlídku. Traversovou cestou pod Signálem a dalším sjezdem kolem Javora a lovecké chaty dojedeme do Řeřišného. Hned za kontejnerem na kraji lesa odbočíme ostře doprava po pěšince do lesa. Nyní nás čeká krátké, ale vydatné stoupání lesem a posléze polní cestou mezi loukami nad Machov. Před výjezdem na silnici odbočíme doleva přes louku k lesu, kterým sjedeme dolů k Berušce. Louku přejedem rovně a za ní vystupeme vpravo ke kostelu, kde odbočíme doprava na náměstí (65. km a 5. občerstvovačka).
Za občerstvovačkou odbočíme vlevo mezi domy směrem pod lyžařské můstky, před kterými zahneme po polní cestě doleva a vzápětí doprava nahoru k lesu, kde začíná velmi náročné stoupání, místy kameny dlážděnou cestou až na konec lesa, kde si vydechneme až na rovince nad chatami. Po chvíli se cesta zatočí doprava o opět začne stoupat až pod vrchol Boru (852 m.n.m.). Pokračujeme doprava místy technicky náročným Kalcovským stezníkem, až k odbočce doleva ke státní hranici. Okolo patníku vyjedeme z lesa, abychom jeho krajem dostali na asfaltku, ze které po sto metrech odbočíme doprava přes louku zpět ke státní hranici, podél níž technickým sjezdíkem kolem hraničních patníků spadneme na silnici v Pstroužném. První možnou odbočkou vpravo se vydáme vstříc kopci vedoucímu na Machovské Končiny, kde opět překročíme hranici a podél polní cesty sjedeme na rozcestí, kde prudce zatočíme doleva a začneme stoupat do lesa. Kamenitým úvozem vystoupáme na rozcestí U vrtule, kde odbočíme doprava na Závrchy. Okolo Borku (552 m.n.m.) a přes Uhelné Doly vyjedeme na konci Žďárek., kde zatočíme doprava na lesní cestu a po kilometru doleva na asfaltku, vedoucí do Vysoké Srbské, kde je u hospody na 80. km 6. občerstvovačka.
Vlevo dlážděnou silnicí se šílenou rychlostí zřítíme na hlavní cestu, kterou pouze kolmo přejedeme a lesní, výše polní cestou vystoupáme do Bezděkova. Přejedeme silnici a kolem kostela pokračujeme vlevo na polní asfaltku, po které dojedeme na další asfaltku, na níž odbočíme doprava a sjedeme do Bělého. Křižovatkou projedeme rovně a pokračuje stoupající cestou kolem rybníka do lesa. Vlevo okrajem lesem vystoupáme k chatě Donovan, kolem které pokračujeme přímo úvozovou cestou vlevo od Písečného dolu až na kraj lesa. Polní asfaltovou Vambřickou cestou se dáme doleva dolů kolem Cihlářova kříže na křižovatku u Barešova kříže, kde odbočíme doprava do Suchého dolu. Kolmo přejedeme hlavní silnici a po asfaltu mírně stoupáme k Hlavňovskému rybníku, u kterého odbočíme vpravo k restauraci Na hrázi, kde je na 90. km 7. občerstvovačka.
Od rybníka vystoupáme polní cestou vpravo od chat na lesní asfaltku, po níž sjedeme doleva na rozcestí pod Kovářovou roklí. U přístřešku LČR (pramen) odbočíme doleva, na rozcestí znovu doleva a poté přímo postupně se zvedající lesní cestou jedeme či jdeme až na hřeben Broumovských stěn, kde zahneme vlevo nad parkoviště a doprava na Hvězdu (700 m.n.m.). Před Sněžnou kaplí se vrhneme vlevo do technického sjezdu, zvaného Schody, který je pro mnohé lepší sejít, a ten nás přivede na lesní asfaltku. Po ní pokračujeme doprava nahoru, abychom po chvíli odbočili doleva na lesní cestu, KDE SE SETKÁME S KRÁTKOU TRASOU. Lesem, později vlevo jeho okrajem a napříč loukami pokračujeme na polní cestu po které sjedeme až k silnici v Bukovici. Potokem podjedeme silnici a přijedeme k sušičce, kde je na 97. km 8. občerstvovačka.
Celkem náročným stoupáním po louce se dostaneme do zatáčky silnic vedoucí na Ostaš. Pokračujeme vzhůru po asfaltce na parkoviště, kterým projedeme rovně do lesa a první odbočkou doleva sjedeme lesní cestou ke křížku nad Žďárem. Po okružní Kamenité cestě doprava vystoupáme kolem Ostaše až nad Úvoz, kterým sjedeme na lesní cestu vedoucí údolím Klučanky. Po ní se dáme doleva ven z lesa a doprava pod železniční viadukt. Hned za ním mineme pítko a vyjedeme na silnici v Dědově, po které se svezeme doprava přes celou vesnici. Před posledním stavením po levé straně odbočíme ze silnice doleva a na 105. km u Brandejsů nás čeká poslední 9. občerstvovačka.
Dlážděnou cestou projedeme statkem a vytrápíme již opravdu poslední stoupání lesem a mezi poli k dalšímu lesu, kterým pokračujeme přímo vzhůru. Před koncem lesa odbočíme na pěšinku vpravo a kolem zámecké zdi točíme doleva až dojedeme k asfaltové silnici, po které pokračuje doprava nahoru (vpravo Černé jezírko a Jiráskovy skály) do sedla Váha (694 m.n.m.). Stejnou silnicí jako po startu, ale v protisměru sjedeme do první serpentiny Pod Růžkem, kde odbočíme doleva na lesní cestu pod Kraví horou, která nás dovede nad Teplice. Krajem pole doleva podél lesa sjedeme k lyžařské sjezdovce. Doprava vedoucí lesní cesta začíná nevině, ale po chvíli začne klesat v podobě úvozové cesty se skalními plotnami, kterou nelze podcenit. Na kraji lesa odbočíme doleva a sjedeme přímo dolů ke kostelu Panny Marie Pomocné, kde pokračujeme po silnici vpravo, abychom z ní vzápětí odbočili ostře vlevo na úzkou cestičku vedoucí do parku. Za ostrou vracečkou přejedeme dva mostky a vpravo podél řeky dojedeme na pěší zónu, tady nás čeká poslední pravoúhlá odbočka doleva a závěrečných 100 metrů do cíle na 113. km.