Tratě a profily Rallye Sudety

Virtuální projetí trati.

GPX data ke stažení zde.

Popis tras Rallye Sudety

Pročtětě si podrobný popis trasy
Trať mountainbike marathonu Specialized Rallye Sudety vede v CHKO Broumovsko, je jednosměrná, je určena pouze pro horská kola a v terénu je značena žlutými čtverci se světle modrým trojúhelníkem, jehož špička ukazuje směr jízdy. Trasa vede převážně po pozemcích Lesů ČR, Benedyktýnské církve ale i po soukromých pozemcích. Proto při projíždění trati neodbočujte ze značené trasy, dodržujte pravidla chování v CHKO a ani během závodu neodhazujte odpadky mimo občerstvovací stanice. Všude ale hlavně v soubězích s turistickými a cyklistickými trasami buďte ohleduplní k ostatním.

Startujeme na pěší zóně v Teplicích nad Metují čelem k železničnímu viaduktu. Před viaduktem zatočíme prudce vpravo na hlavní silnici a po ní pokračujeme k odbočce doprava na Skály. Silničními serpentinami vystoupáme na Váhu (694 m.n.m.), kde odbočíme doprava na lesní cestu k chatové osadě pod Supími skalami (pramen) a pokračujeme pod Čapím vrchem přes Záboř (vpravo Teplické skály) pod Zvětralý vrch. Polní cestou podél lesa sjedeme přímo na křižovatku lesních asfaltek pod Liščí horou, kterou projedeme přímo a pokračujeme po asfaltu nejprve nahoru a potom dolů k ústí Vlčí rokle. Za ostrou levou zatáčkou se asfalt změní v šotolinu, po které pokračujeme lesem a později podél lesa (Kalousy, vlevo pramen Metuje) až na rozcestí pod Starozámeckým vrchem. Dáme se doleva dolů šotolinovou cestou měnící se v asfaltku a vedoucí okrajem lesa až k železničnímu přejezdu, před kterým zatočíme po asfaltu vpravo. Přes další železniční přejezd dojedeme k předposlední chaloupce pod skalami u které odbočíme doleva přes louku k Zámku v Adršpachu. Po státní silnici se dáme doleva do Horního Adršpachu, kde uhneme první možnou asfaltkou doprava mezi domky. Táhlým stoupáním vpravo polní cestou se dostaneme k pramenu pod Dlouhým vrchem (698 m.n.m.) a dolů do Libné, kde se dáme lesní cestou doprava nahoru a polní cestou s krásnými výhledy sjedeme do Zdoňova. Kolem tenisových kurtů (20. km, 1. občerstvovací stanice) zatočíme doleva na polní cestu.

Mezi poli pokračujeme k lesu, kde odbočíme doleva na Bukovou horu (638 m.n.m.). ZDE ODBOČUJE 33 KM TRASA C DOPRAVA. Rychlou a rozbitou Hlubokou cestou s velkým rizikem pádu i defektu sjedeme ke krmelci, kde odbočíme doprava k Vernéřovické studánce. Lesní cestou víceméně po rovině profrčíme pod Mračným vrchem a později vpravo loukou na silnici, kterou pouze přejedeme k železniční stanici Bohdašín. Okolo plotu se dáme doleva do tunelu pod tratí a za ním doleva lesní cestou. Po ní dojedeme na rozcestí, kde odbočíme doprava a dlouhým stoupáním lesní cestou mírně se stáčející doleva dojedeme na Honský pas. Před silnicí odbočíme doleva dolů Bizoní stezkou a rovně podél potůčku dojedeme až k Lesním domkům u jetřichovskému písáku, před nímž se dáme doprava. Vystoupáme k tunelu pod silnicí, za kterým doleva pěšinou vystoupáme na lesní cestu, po které se dáme doprava k závoře před silnicí. Starou Německou stezkou vlevo od silnice vystoupáme opět na Honský pas. Zatočíme doleva a pokračujeme lesní pěšinou na Honský špičák (653 m.n.m.) a po hřebeni Laudonovými valy až pod Strážnou horu. TADY POKRAČUJE 6O KM TRASA B ROVNĚ A POZDĚJI DOPRAVA DOLŮ NA LESNÍ ASFALTKU, PO KTERÉ POKRAČUJE VLEVO AŽ KE SPOJENÍ SE 111 KM TRASOU A! Dlouhá trasa odbočí z pod Strážné hory doleva dolů úzkým chodníčkem, zvaným Piklsteig, na širší cestu, kde zatočíme doleva ke kapli sv. Huberta a od ní doprava lesní cestou k restauraci Amerika v Křinicích, kde na 40. km čeká 2. občerstvovačka.


Doprava nahoru Pánovou cestu pod Supím hnízdem vystoupáme ke konci velmi strmým stoupáním, kde se jen ti nejlepší udrží v sedle až na hřeben Broumovských stěn k Pánově věži (634 m.n.m.). Těžce nabyté výškové metry rychle ztratíme dříve vyhlášeným ale dnes již snadným dlážděným sjezdem k Václavu. Odbočíme ostře vlevo a lesní cestou vystoupáme opět na hřeben, abychom hned sjeli doprava dolů. Ještě v lese odbočíme vlevo pěšinou na jeho okraj a po kořenech podél chat dodrncáme až k velmi strmému srázu, kde je lepší z kola slézt a sejít doleva dolů do Hájkovy rokle. Na rozcestí odbočíme doprava starou dlážděnou cestou vedoucí k Ovčínu, z níž odbočíme vpravo do Hruškové rokle. Roklí, která v ideálních podmínkách jde vyjet, pokračujeme až k okraji lesa, kde odbočíme vpravo přes pastvinu na polní cestu, po které vlevo dojedeme na Slavný, kde je na 47. km před obecní hospodou 3. občerstvovačka.

Po místní komunikaci vystoupáme k parkovišti a asfaltovou Vambeřickou cestou doprava dojedeme na Pelovku, kde odbočíme doleva směrem na Zelený hájek. Po široké lesní cestě jedeme až k místu, kde cesta začne prudce stoupat ke skalám. Před stoupáním odbočíme vlevo a po projetí úvodního sjezdíku a Kamenné brány pod Velkou kupou (708 m.n.m.) nás čeká jeden z nejzajímavějších sjezdů trasy starou dlážděnou cestou zvanou Vodní zámky dolů k Martínkovicím. Až do vesnice ale nedojedeme, protože ještě před krajem lesa se dáme doprava a pustíme se do táhlého stoupání lesní cestou pod Korunou. Po pár kilometrech se cesta zlomí a nechá nás na chvíli vydechnout ve sjezdu. Po dalším krátkém stoupání z této cesty odbočíme doleva dolů starou dlážděnou cestou, zvanou Malé zámky, na konec Božanova k rekreačnímu zařízení Pod Korunou, za kterým je na autobusové otočce na 55. km 4. občerstvovačka.

Na rozcestí asfaltek se dáme vpravo nahoru k lesu a starou dlážděnou obchodní cestou se vytrápíme až k Machovskému kříži, u kterého odbočíme doprava pod Božanovský špičák (773 m.n.m.). Po krátké rovince a klesání přijedeme na trojcestí, kde to střihneme doleva dolů kolem lovecké chaty k prameni U Zabitého. Doprava dolů širokou cestou dojedeme do Řeřišného. Hned za kontejnerem na kraji lesa odbočíme ostře doprava po pěšince do lesa. Nyní nás čeká krátké, ale vydatné stoupání lesem a posléze polní cestou mezi loukami nad Machov. Před výjezdem na silnici odbočíme doleva přes louku k lesu, kterým sjedeme dolů k Berušce. Louku přejedeme rovně a za ní vystoupáme vpravo ke kostelu na návsi, kde odbočíme doprava a sjedeme na náměstí v Machově (65. km, 5. občerstvovala).

Pod náměstím odbočíme vlevo a okolo garáží dojedeme pod lyžařské můstky, kde začíná velmi náročné stoupání místy kameny dlážděnou cestou až na konec lesa, kde si vydechneme na rovince nad chatami. Po chvíli se cesta zatočí doprava o opět začne stoupat až pod vrchol Boru (852 m.n.m.). Pokračujeme doprava Kalcovským stezníkem, až k odbočce doleva ke státní hranici. Okolo patníků vyjedeme z lesa, a po jeho okraji se dostaneme na asfaltku, ze které po sto metrech odbočíme doprava přes louku zpět ke státní hranici, podél níž technickým sjezdíkem zvaným INS trail spadneme na silnici v Pstroužném. První možnou odbočkou vpravo se vydáme vstříc kopci vedoucímu na Machovské Končiny, kde odbočíme vlevo a podél státní hranice pokračujeme až do Uhelných Dolů kterými dojedeme do Žďárek. U prvních domků zatočíme ostře doprava k rybníku a čím dál méně stoupající lesní cestou pokračujeme k úzké asfaltce, po níž se vydáme doleva do Vysoké Srbské, kde je u hospody Na Kopci na 80. km 6. občerstvovačka a Prémie Bioracer na památku Josefa Klučky.

Po nezbytném občerstvení se dáme polní cestou vpravo kolem rozhledny až na její konec, kde odbočíme loukou doleva kolem křížku Panenky Marie na další polní cestu vedoucí dolů do Nízké Srbské. Po hlavní silnici se dáme doprava na Machov a po pár stech metrů před mostem doleva do údolí Třeslice, kterým dojedeme do Bělýho. Křižovatkou projedeme rovně a pokračuje stoupající cestou kolem rybníka do lesa. Vlevo okrajem lesem vystoupáme k chatě Donovan, kolem které pokračujeme přímo úvozovou cestou vlevo od Písečného dolu až na kraj lesa. Asfaltovou Vambeřickou cestou mezi poli se dáme doleva dolů kolem Cihlářova kříže na křižovatku u Barešova kříže, kde odbočíme doprava do Suchého Dolu. Přejedeme hlavní silnici a po asfaltu vystoupáme ke kravínu a sjedeme k Hlavňovskému rybníku, u kterého odbočíme vpravo k restauraci Na hrázi, kde je na 90. km 7. občerstvovačka.

Od rybníka údolíčkem podél potoka vyjedeme na lesní asfaltku, po níž sjedeme doleva na rozcestí pod Kovářovou roklí. U přístřešku LČR (pramen) odbočíme doleva, na rozcestí znovu doleva a vzápětí doprava nahoru lesní cestou jedeme či jdeme až na hřeben Broumovských stěn, kde zahneme vlevo nad parkoviště a doprava na Hvězdu (700 m.n.m.). Před Sněžnou kaplí se vrhneme vlevo do technického sjezdu, zvaného Schody z Hvězdy, který je pro mnohé lepší sejít, a ten nás přivede na lesní asfaltku. Po ní pokračujeme doprava nahoru až k SETKÁNÍ S 60 KM TRASOU B. Lesní cestou vlevo, později okrajem lesa a napříč loukami pokračujeme na polní cestu, po které sjedeme až k silnici v Bukovici, před níž odbočíme vlevo. Potokem podjedeme silnici a kolem sušičky se celkem těžkým stoupáním po louce (průjezdné pouze při závodu) dostaneme do zatáčky silnice, vedoucí na Ostaš. Zde odbočíme doleva na panelku, přecházejí ve štěrkovku, po které kolem křížku dojedeme k lesu. Doprava nahoru po asfaltce vystoupáme k parkovišti, před kterým odbočíme vlevo nahoru k Občerstvení U Malíka, kde je na 99. km 8. občerstvovačka.

Hned za ní odbočíme vpravo nahoru na okružní Kamenitou cestu, po které pokračujeme mírně dolů až k prvním balvanům. Za nimi odbočíme vpravo na úzkou stezku vedoucí k Úvozu, kterým sjedeme na lesní cestu vedoucí údolím Klučanky. Po ní se dáme doleva ven z lesa a za rybníčkem doprava pod železniční viadukt. Hned za ním u pítka vyjedeme na silnici v Dědově, z níž vzápětí odbočíme vpravo na místní komunikaci, z níž za chvíli opět odbočíme vpravo na polní cestu pod hřbitovem. Upřed posledním domem vlevo se dáme doleva přes louku na úzký mostek přes Metuji. Za mostkem najedeme na silnici po které pokračujeme doprava a vzápětí z ní na 105. km u Brandejsů odbočíme doleva do posledního stoupání na Bišík. Dlážděnou cestou projedeme statkem, potom lesem a mezi poli k dalšímu lesu, před kterým zatočíme doprava. Polní cestou se dáme mírně dolů a rovně do lesa, kterým pokračujeme vzhůru. Před jeho koncem odbočíme na pěšinku vpravo a kolem zámecké zdi zatočíme doleva až dojedeme k asfaltové silnici, po které pokračuje doprava nahoru (vpravo Černé jezírko a Jiráskovy skály) do sedla Váha (694 m.n.m.). Stejnou silnicí jako po startu, ale v protisměru sjedeme do první serpentiny Pod Růžkem, kde odbočíme doleva na lesní cestu pod Kraví horou, která nás dovede nad Teplice. Doleva krajem lesa sjedeme k lyžařské sjezdovce, před kterou zatočíme vpravo. Nejprve po rovině a po chvíli s kopce úvozovou cestou se skalními plotnami sjedeme až na kraj lesa, kde odbočíme doleva a sjedeme přímo dolů ke kostelu Panny Marie Pomocné. Odbočíme po silnici vpravo, abychom z ní vzápětí odbočili ostře vlevo na úzkou cestičku vedoucí do parku. Za ostrou vracečkou přejedeme dva mostky a vpravo podél řeky dojedeme na pěší zónu, kde nás čeká poslední pravoúhlá zatáčka doleva a závěrečných 200 metrů do cíle na 111. km.

Užijte si bajkování na Broumovsku!