Propozice Qayron Rallye Sudety – 12. 9. 2020

Škoda Auto český pohár MTB XCM 2020


Pořadatel:
Sportovní klub Redpoint Team z.s.
Horní 13
549 57 Teplice nad Metují, CZ
tel./fax: 491 581 042
mobil: +420 777 581 042
e-mail: redpoint@seznam.cz

Přihlášky:
ON-LINE PŘIHLÁŠKU vyplňte a odešlete do 31. července se jménem na čísle pro všechny a s číslem dle pořadí v roce 2019 pro prvních 100 na 113 km, prvních 50 na 60 km a prvních 20 na 35 km), nejpozději ale do 31. srpna (bez nároku na jméno na čísle a číslo dle pořadí). Bez zaplacení je přihláška neplatná. Dodatečné přihlášky s doplatkem 100 Kč jsou možné pouze v pátek 11. září nebo v krajním případě ještě v sobotu 12. září.

Startovné:
113 km: 800 Kč / 32 EUR, 60 km: 700 Kč / 28 EUR, 35 km: 600 Kč / 24 EUR a dětské závody: 100 Kč / 6 EUR zaplaťte hotově v prodejně Sportiv Redpoint Teplice nad Metují nebo pošlete bezhotovostním převodem na číslo účtu: 2101625607/2010 (variabilní symbol vám bude zaslán na e-mail, jinak uveďte prvních 6 míst svého rodného čísla). Pro platby ze zahraničí v EUR je IBAN CZ7320100000002101625607 a SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX. Při on-line přihlášení musí být startovné na účtu pořadatele do 5 dnů od vyplnění přihlášky, jinak bude přihláška stornována! V případě odhlášení ze závodu do 31. 7. 2020 se vrací startovné v plné výši, do 31. 8. 2020 je stornopoplatek 50 % a od 1. 9. 2020 je stornopoplatek 100%.

Startovné zahrnuje dárek s logem závodu (pouze pro prvních 100 přihlášených závodníků), startovní číslo s čipem, vyznačenou trať, zdravotní zajištění na trati, občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli. Startovné nezahrnuje pamětní tričko, které si ale při přihlášení a zaplacení do 31. 7. můžete za 150 Kč / 6 EUR objednat.

Prezentace:
KINO Teplice nad Metují, pátek 11. 9. 2020 (17.00 – 22.00 hodin) a sobota 12. 9. 2020 (6.30 – 9.00 hodin)

Kategorie

Kategorie A – 111 km / R = retro bikes (kola 26“ bez kot. brzd podmínkou)
AM34muži do 34 let, 1990 a mladší
AZ34ženy do 34 let, 1990 a mladší
AM35-44muži 35–44 let, 1980–1989
AZ35-44ženy 35–44 let, 1980–1989
AM45-54muži 45–54 let, 1970–1979
AZ45-54Ženy 45-54 let, 1970-1979
AM55-64Muži 55-64 let, 1960-1969
AZ55+Ženy od 55 let, 1969 a starší
AM65+Muži od 65 let, 1959 a starší
Kategorie B – 60 km
BM18Junioři do 18 let, 2006 a mladší
BZ18Juniorky do 18 let, 2006 a mladší
BM19-34Muži 19–34 let, 1990–2005
BZ19-34Ženy 19–34 let, 1990–2005
BM35-44Muži 35–44 let, 1980–1989
BZ35-44Ženy 35–44 let, 1980–1989
BM45-54Muži 45–54 let, 1970–1979
BZ45-54Ženy 45-54 let, 1970-1979
BM55-64Muži 55-64 let, 1960-1969
BZ55+Ženy od 55 let, 1969 a starší
BM65+Muži od 65 let, 1959 a starší
Kategorie C – 33 km
CZ12Žákyně do 12 let, 2012 a mladší
CM13-14Žáci 13–14 let, 2010–2011
CZ13-14Žákyně 13–14 let, 2010–2011
CM15-16 Kadeti 15–16 let, 2008–2009
CZ15-16Kadetky 15–16 let, 2008–2009
CM17+Muži 17 a více let, 2007 a starší
CZ17+Ženy 17 a více let, 2007 a starší
CMJMuži jednokolky
CZJŽeny jednokolky
Kategorie D – 3 km
DM9-10Minižáci 9–10 let (+ jednokolky), 2014–2015
DZ9-10Minižákyně 9–10 let (+ jednokolky), 2014–2015
Kategorie D – 2 km
DM7-8Minižáci 7–8 let (+ jednokolky), 2016–2017
DZ7-8Minižákyně 7–8 let (+ jednokolky), 2016–2017
Kategorie D – 1 km
DM5-6Předškoláci 5–6 let (+ jednokolky), 2018–2019
DZ5-6Předškolačky 5–6 let (+ jednokolky), 2018–2019
Start:
Teplice nad Metují / náměstí (koridory se uzavírají 5 minut před startem)

8.00 hodin – A 113 KM
1. extravlna: st. č. 1 – 10 + st.č. s nálepkou EXTRA
1. vlna: st. č. 11 – 100 podle abs. pořadí v roce 2019 + st. č. s nálepkou 1. VLNA
2. vlna: st. č. 101 – 200 podle data přihlášení + st. č. s nálepkou 2. VLNA
3. vlna: od 201 kdo dřív přijde…

9.00 hodin – B 60 KM + C 35 KM
1. vlna: st. č. 1001 – 1050 a 2001 – 2020 podle abs. pořadí v roce 2019 + st. č. s 1. VLNA
2. vlna: st. č. 1051 – 1100 a 2021 – 2050 podle data přihlášení + st. čísla s nálepkou 2. VLNA
3. vlna: 1101 – 1300 a 2051 – 2300 kdo dřív přijde…

9.10 hodin – D 3KM
st. č. 3001 – 3050

9.20 hodin – D 2 KM
st. č. 4001 – 4050

9.30 hodin – D 1 KM
st. č. 5001 – 5050 + 6001 – 6050

Cíl:
Teplice nad Metují / náměstí


Ubytování:
BIKE CAMP za Sportovním centrem a u koupaliště (ZDARMA). ZÁKLADNÍ ŠKOLA Teplice n. Met. (70 Kč) – v tělocvičně ve vlastních spacácích. INFO o dalších možnostech – INFOCENTRUM Teplice n. Met. tel./fax: 491 581 197.


Program / Teplice nad Metují / náměstí:
pátek 11. 9. 17.00 – otevření výstavní plochy a stánků s občerstvením na náměstí
19.00 – koncert 1. část
20.00 – slavnostní zahájení závodu s předáním VIP startovních čísel
21.00 – koncert 2. část

sobota 12. 9. 6.00 – bikerské snídaně na náměstí
8.00 – start A 113 km
9.00 – start B 60 km + C 35 km
9.10 – start D 3 km
9.20 – start D 2 km
9.30 – start D 1 km
10.00 – dojezd vítěze na trati C 35 km
11.30 – dojezd vítěze na trati B 60 km
12.45 – dojezd vítěze na trati A 113 km + květinové vyhlášení muži
13.45 – dojezd vítězky na trati A 113 km + květinové vyhlášení ženy
17.30 – slavnostní vyhlášení D dětských závodů
18.00 – slavnostní vyhlášení C 35 km
18.30 – slavnostní vyhlášení B 60 km
19.00 – slavnostní vyhlášení A 113 km
19.30 – tombola startovních čísel (A, B, C)


Trať:
A / Dlouhá = 113 km / 3259 m
B / Střední = 60 km /1592 m
C / Krátká = 35 km / 720 m
D / Dětská = 1 km / 5 m

Pravděpodobně nejtěžší marathon horských kol v ČR, který vede velice členitým terénem Teplických skal, Adršpašských skal a Broumovských stěn. Od roku 1998 má 113 km dlouhá trať stálé značení v terénu (sv.modré trojúhelníky ve žlutém čtverci 14 x 14 cm) a jednotlivé úseky si lze během roku projet. Pouze 10 % trati vede po silnicích, 90 % je po lesních a polních cestách, významné jsou technicky náročné sjezdy. Samostatné části střední a krátké trati jsou značeny pouze přechodně a mají začátek i konec společný s dlouhou tratí.

Popis trati:
Teplice n. Met. – Adršpach – Zdoňov (O1) – Buková hora (odbočka do cíle 35 km) – Vernéřovice – Bohdašín – Honský Pas – Laudonovy valy (odbočka do cíle 60 km) – Křinice Amerika (O2) – Slavný (O3) – Martínkovice – Božanov (O4) – Řeřišný – Machov (O5) – Bor – Žďárky – Vysoká Srbská (O6) – Bezděkov – Bělý – Hlavňov (O7) – Hvězda – (napojení střední trati) – Pěkov (O8) – Ostaš – Dědov (O9) – Bišík – Kamenec (napojení krátké trati) Teplice n. Met. (CÍL 113, 60 a 35 km).


Limitní kontroly na trati A 113 km:
10.30 hodin – Honský Pas (30. km) kdo ho nestihne, pojede do cíle po střední trati
14.30 hodin – Machov – náměstí (65. km) kdo ho nestihne, pojede do cíle nejkratší cestou po vlastní ose nebo sběrným autobusem CDS
18.30 hodin – Dědov – U Brandejsů (105. km) kdo ho nestihne, pojede do cíle nejkratší cestou po vlastní ose

Cílový limit (kdo ho nestihne, nebude v cíli klasifikován)
Trať C 35 km – 13.00 hodin
Trať B 60 km – 15.00 hodin
Trať A 113 km – 19.30 hodin

Předpis:
Závodí se dle soutěžního řádu MTB-ČSC a tohoto rozpisu, plná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla chování v CHKO a pravidla silničního provozu (závod se jede bez jeho omezení). ODHAZUJTE ODPADKY NEJDŘÍV 50 METRŮ PŘED A NEJPOZDĚJI 50 METRŮ ZA OBČERSTVOVACÍMI STANICEMI! V případě porušení tohoto zákazu může být uplatněna časová penalizace! Je přísně zakázáno podávání občerstvení z jedoucího vozidla! Odstoupení ze závodu nebo zranění je závodník povinen nahlásit na kontrole pořadateli na SOS telefon (+420 777 581 042 – viz. startovní číslo).


Protesty:
Přijímají se pouze v písemné formě do 30 minut po zveřejnění průběžných výsledků s vkladem 500 Kč u hlavního rozhodčího.

Týmová soutěž:
Do týmové soutěže se sčítají body šesti v kategorii bodově nejlépe ohodnocených závodníků na trati A, B, C. Body se udělují takto: trasa A – 1000, 990, 981, 973, 966, 960, 955, 951, 948, 946, 945 a dále po 1 bodu, trasa B – 855, 845, 836, 828, 821, 815, 810, 806, 803, 801, 800 a dále po 1 bodu, trasa C – 755, 745, 736, 728, 721, 715, 710, 706, 703, 701, 700 a dále po 1 bodu. První tři týmy obdrží pamětní poháry.

Ceny 113 km (celkem 28.000 Kč):
Muži 1. – 5. místo (8.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000).
Ženy 1. – 5. místo (4.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000 Kč).
V jednotlivých kategoriích 1. – 3. místa pamětní ceny + vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny 60 km (celkem 5.800 Kč):
Muži 1. – 3. místo (1.500, 1.000, 800 Kč).
Ženy 1. – 3. místo (1.000, 800, 700 Kč).
V jednotlivých kategoriích 1. -3. místa pamětní ceny + vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny 35 km (celkem 4.600 Kč):
Muži 1. – 3. místo (1.000, 800, 700 Kč).
Ženy 1. – 3. místo (800, 700, 600 Kč).
V jednotlivých kategoriích 1. – 3. místa pamětní ceny + vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny dětské závody: 1. – 3. místa v kategoriích pamětní ceny a dárkové tašky + vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Tombola:
26 věcných cen bude losováno mezi startující na tratích A, B a C.